Beskrivning

Lillvik kan tänkas vara en utflyttning från Vik men också ett ursprungligt naturnamn ”den lilla viken”.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Lillwijk 1650

Se även

Vik Kimito

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.