Beskrivning

Namn som innehåller ordet kil (här i pluralform) brukar avse kilformiga vikar, ängar o.s.v. Omkring 1000 bör en kilformad vik ha nått fram till våra dagars by, som väl dock blev bebyggd först när viken övergått i lågmark.

Namnelement

kil Ordet kil har en innebörd som kan passa i olika sammanhang, också i ortnamn. Det förekommer som för- och efterled och även ensamt i formen Kila såsom bynamn. Som jämförelse se ändelsen -a. Det betecknar kilformiga lokaler, främst vikar och sund, men också åkrar och andra skiften. Landhöjningen har gjort att kilformiga vikar har kunnat odlas upp med bibehållet namn. Harling-Kranck 1990:276 ff. o. hänv.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kijla 1540

Kila 1545

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.