Beskrivning

”Gården vid viken”.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Wiik 1378

Wiikx gard 1516

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.