Äldre belägg

Wiik

Wik 1420

Se även

Nordanvik Sjundeå

Sunnanvik Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.