Äldre belägg

Berge 1417

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.