Äldre belägg

Hardewick

Hardwijck 1569

Se även

Harvs Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.