Äldre belägg

Vykarreby 1540

Vijkareby 1541

Vijkarby 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.