Äldre belägg

Ffielskept 1540

Ffielle skefft 1541

Feldaskeffth 1545

Se även

Svidja Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.