Äldre belägg

Fal 1490 *

Fall 1494

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.