Äldre belägg

Skinnareby 1420

Skinnarböhl 1561 *

Kijsseböle 1561 *

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.