Äldre belägg

Wykarffall 1540

Vijkarffall 1542

Fall 1558

Se även

Vikars Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.