Äldre belägg

Paturs 1529

Patur 1534

Pattur 1540

Paturla 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.