Äldre belägg

Gimar 1576

Ginnar 1577

Gynnar 1578

Se även

Kynnar Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.