Äldre belägg

Holsteis 1442 *

Holstenesby 1540

Holsteby 1541

Holstens 1551

Se även

Hållsnäs Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.