Beskrivning

Namnet är säkerligen av finskt ursprung. Fl. är snarast hylki ’säl’, sl. lauka ’låg, öppen, sluttande strandäng’ som kan ha sammanblandats med sv. löt med ungefär samma betydelse.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Hölkalötæ 1447

Hörkilöta bol 1451

Hölkelötte bol 1549

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.