Beskrivning

Benämning på bebyggelsen kring prästbostället.

Namnelement

präst Många prästgårdar har bystatus och heter helt enkelt Prästgården. Men Präst förekommer också som tillnamn och kan som sådant ingå både i terrängnamn och bebyggelsenamn. Jord som tillhört kyrkan eller präster har ofta denna fl.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.