Beskrivning

Till Backgränd räknas Backby, Joddböle och några närliggande byar (Solstrand 1940:17). Ordet gränd används om tätt bebyggda platser vid (by)väg (Ordbok över Finlands svenska folkmål II:401).

Källor

Ordbok över Finlands svenska folkmål. Utgiven av Forskningscentralen för de inhemska språken, 1982 –. Helsingfors.

Solstrand, Väinö, 1940: Namnet Karis och andra namn i Karis. Karis socken. II. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Se även

Backby Karis

Joddböle Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.