Beskrivning

Hör kanske samman med Lappvik bol (1451 -). Benämningen Österlappvik förekommer endast under 1500-talet och ersätts av Österby.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Österlapwick 1570

Se även

Österby Ekenäs

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.