Beskrivning

Fl. antagligen växtnamnet sälg. Om trädnamnets växlande former utförligt hos Fries 1957:108 ff.

Källor

Fries, Sigurd, 1957: Studier över nordiska trädnamn. Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 29. Uppsala.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Seliawiik 1448 *

Selwijk 1503 *

Sielewijk 1515 *

Sieluik 1549

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.