Beskrivning

Fl. adj. bred, sl. slätt ’jämn mark’, möjligen slätt(a) i betydelsen ’slåttermark’. Jfr Harling-Kranck 1990:245 ff., 251.

Källor

Harling-Kranck, Gunilla, 1990: Namn på åkrar, ängar och hagar. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 565. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Brethaslæt 1392

Breedsleett 1540

Bredslett

Breideslett 1541

Bredeslett 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.