Beskrivning

Namnet innehåller ordet klev ’trång dal, klyfta’. Byn ligger i en sänka som sträcker sig ut mot Bålabyfjärden (Solstrand 1940:25).

Källor

Solstrand, Väinö, 1940: Namnet Karis och andra namn i Karis. Karis socken. II. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kleffuen 1540

Kleyfwen 1541

Kloffuen 1542

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.