Beskrivning

Norrstrandviken har varit strand, byhamn även för byarna Könick och Håkansarv. Eftersom det har funnits ett annat Strand i Bromarv har de särskiljade förlederna Norr- och Söder- tagits i bruk.

Namnelement

strand Efterleden -strand ingår i ett dussin bynamn spridda över hela området. I Åboland betecknas byhamnen med strand. Zilliacus 1989:199.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Strandh ca 1505

Norstrand 1553

Se även

Håkansarv Bromarv

Könick Bromarv

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.