strand

Efterleden -strand ingår i ett dussin bynamn spridda över hela området. I Åboland betecknas byhamnen med strand. Zilliacus 1989:199.

Förekomster

Åland

Saltvik: Strand

Åboland

Finby: Verkstrand Pargas: Kapellstrand , Strandby

Nyland

Bromarv: Norrstrand , Söderstrand Degerby: Strand Esbo: Källstrand Kyrkslätt: Långstrand Pernå: Strand fjärding Tenala: Långstrand

Österbotten

Karleby: Ristrand

Satakunta

Ulvsby: Långstrand

Karelen

Villmanstrand: Villmanstrand

Kartan kommer att få svensk text inom kort.