Beskrivning

Det finska namnet på staden är Lappeenranta, eg. Lappvedenranta. Ett äldre svenskt namn är Lappstrand och gällde en handelsplats vid stranden av den del av Saimen som kallas Lappvesi. Vildman är benämningen på den heraldiska figur som ingår i Lapplands vapen, och det har antagits att den benämningen har ersatt fl. Lapp-. Även ett släktnamn Wildeman har antagits ingå här. Thors 1949b:29 o. hänv.

Namnelement

strand Efterleden -strand ingår i ett dussin bynamn spridda över hela området. I Åboland betecknas byhamnen med strand. Zilliacus 1989:199.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1949b: Stadsnamnen i Finland. En översikt. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1949, s. 23–29.

Bebyggelsenamn i Villmanstrand

Andra språk

Finska: Lappeenranta

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.