Beskrivning

Fl. är tillnamnet Wildeman, släkten som innehade Villmansgård till 1669 (Antell 1956:66–116).

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Antell, Kurt, 1956: Pernå sockens historia. I. Tiden till år 1700. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.