Beskrivning

Västerhirvikoski upptas i jb ännu 1805, men ersätts därefter av Vastila. Se Hirvikoski i Pyttis.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Vesterhirvekoske 1544

Se även

Hirvikoski Pyttis

Vastila Strömfors

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.