Beskrivning

Något motsvarande bynamn är inte känt, fast fjärdingarna oftast hade namn efter sin huvudby. Namnet som sådant har betecknat en sjö: *Juutinjärvi, av juutti ’dansk’ (kanske som tillnamn) och järvi ’insjö’. Vilken sjö som har avsetts är inte känt (Ritva Liisa Pitkänen).

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Jutierffue fng 1540

Jwtt Jereffue fng 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.