Beskrivning

Vahterpää är ett finskt naturnamn, bildat av vahtera (variant till vaahtera) ’lönn’ och pää ’udde’ (Ritva Liisa Pitkänen).

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Wakterpæ 1405

Vactarpä 1544

Hwactherpä 1551

Vachterpä 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.