Beskrivning

Vastila har ersatt Västerhirvikoski som namn på byn. Namnet är en avledning med det bebyggelsebetecknande -la av ett personnamn, sannolikt motsvarande fsv. Faste, en kortform av namn som Fastolf eller något namn på -fast. Kortformen skrivs ofta med V även i svenskt bruk. Jfr Thors 1959:28 f. Kanhända bör det vanliga Silvester, Silvast, fi. Västi noteras i sammanhanget.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Wastela 1562

Se även

Västerhirvikoski Strömfors

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.