Beskrivning

Idlax hör till områdets finska namn. Sl. är laksi ’vik’. Fl är oklar till sin innebörd, liksom i flera andra finska namn. Ett samband med orten Iitis har föreslagits: *Iitisten ’Itisbornas’ (Nina Martola). Antell tänker sig *Itälaksi ’Östervik’ (1956:44).

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Antell, Kurt, 1956: Pernå sockens historia. I. Tiden till år 1700. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Ijdelax 1414 *

Idelax 1421 *

Jdlax 1433 *

Jdelaxby 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.