Beskrivning

Av tillnamnet Kugge, vanligt i östra Nyland, med dat. plur på -om, såsom gårdsbeteckning. Granlund 1956:400 ff.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Kuggeby 1541

Kuggom 1547

Kuggum 1560

Kwggomby 1570

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.