Beskrivning

Gislom innehåller mansnamnet Gisle. Se Gislarböle. Ändelsen -om är snarast gårdsbetecknande som i åtskilliga andra östnyländska namn. Granlund 1956:390.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Gislomby 1540

Gijslom 1543

Gislom 1547

Se även

Gislarböle Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.