Beskrivning

Egendom i Tessjö, i äldre tid upptagen som en särskild by. Gården ligger på en holme i Tessjö å. Holmgård verkar vara en medveten namnskapelse, kanske efter modell av vikingatidens Holmgård, d.v.s. Novgorod.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Hålmgård 1596 *

Se även

Tessjö Strömfors

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.