Beskrivning

Den del av det ursprungliga Abborrfors som förblev på svenska sidan vid fredsslutet 1743. Se Storabborrfors, Pyttis.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Lille Abborffors 1547

Se även

Abborrfors Pyttis

Storabborrfors Pyttis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.