Beskrivning

Gammelgård har uppgått i Tjusterby. Den ”gamla gården” har kanske ställts i motsättning till Sjögård eller till Tjusterby gård. Antell 1956:70.

Namnelement

gammel Förleden Gammel- uppträder i materialet ett dussin gånger. Vanligen relateras härmed en äldre bebyggelse till en yngre, som kanske utgått från den gamla eller uppstått i närheten av den.

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Antell, Kurt, 1956: Pernå sockens historia. I. Tiden till år 1700. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Gamblegård 1525 (?)*

Gambelgord 1555

Se även

Sjögård Pernå

Tjusterby Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.