Beskrivning

Trännäs har uppgått i Sjögård (Antell 1956:70). Namnet är ett *Tränunäs, ’Trannäs’ med fågelnamnet som fl. Granlund 1956:123 f. Den påfallande omständigheten att inga belägg av typen Tränu- som är den väntade uttalsformen i Nyland och finns för Tranvik i Sund, förklarar Granlund genom att anta en s.k. haplologisk synkope, speciellt i sekundärnamn som Trännäs udden. I belägget 1552 markerar -nn- enligt Granlund kortstavighet.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Antell, Kurt, 1956: Pernå sockens historia. I. Tiden till år 1700. Helsingfors.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Trennenäs 1552

Trannes 1560

Trennäs 1571

Trenenäs 1573

Se även

Sjögård Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.