Beskrivning

Av fi. pitkä ’lång’ och pää ’udde’. I skrift har namnet behållit sin ursprungliga form, medan uttalet utvecklats enligt dialektens regler, liksom Härpe och Kärpe i Pernå.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Pickepä *

Pidkepä

Pitkepä 1473

Pitkäpä 1475 *

Pickepäby 1540

Se även

Härpe Pernå

Kärpe Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.