Beskrivning

Ett tillnamn fsv. Drumber förekommer även i Nyland: Clemet och Peter Drom i Borgå 1543. Samma personnamn ingår i Drumsö, Helsinge. Det motsvarande ordet har betytt ’stump, klump’. Ändelsen -om är speciellt vanlig i östnyländska bebyggelsenamn. Granlund 1956:379 ff.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Drumbomby 1540

Dromsbölle 1544

Drombom 1547

Se även

Drumsö Helsinge

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.