Beskrivning

Byns ursprungliga namn har varit Svidja. Namnbytet har säkerligen föranletts av ett ägarbyte. Namnet Hemming förekom tidigt på Åland men spred sig till fastlandet och framför allt i Tavastland. Namnets popularitet beror på uppkallelse efter biskop Hemming, f. i Uppland ca 1290, d.1366. Granlund 1956:257, Thors 1959:57.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Hemings 1554

Hemingx 1557

Hemmingzby 1564

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.