Beskrivning

Fi. *Kuusikoski ’Granforsen’, ursprungligen namnet på en fors i Forsby å. Kuskosk är numera en del av Malmgård.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kusekoske

Kusekoskj 1455

Kuskoskeby 1540

Andra språk

Finska: Kuusikoski

Se även

Malmgård Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.