Beskrivning

I likhet med andra östnyländska bynamn på -om innehåller detta ett personnamn, säkerligen Hadde, som i sin tur kan vara en kortform av något sammansatt personnamn. På samma sätt förklaras fl. i Haddnäs i Lemland och Haddböle i Sagu. Granlund 1956:390 ff.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Haddomby 1541

Haddornby 1540

Haddom 1547

Haddeby 1552

Se även

Haddböle Sagu

Haddnäs Lemland

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.