Beskrivning

Namnen på -om är ofta bildade till personbeteckningar. I Lappträsk uppträder Anders Hope ca 1550 och Michael Hoope 1573. Tillnamnet är inte annars bekant, men vissa indicier finns för att binamn kunnat bildas av första leden i ortnamn. Mycket talar för att Hopom hör samman med namnet på sjön Hopjärv (< fi. *Haapajärvi ’Aspsjön), vid vilken byn är belägen. Granlund 1956:393 ff.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Hopomby 1540

Hopsböle 1552

Hopom 1554

Håpom 1561

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.