Beskrivning

Ottrans tillkom på 1550-talet genom utflyttning från Edö (Antell 1956:68) och fick troligen namn efter den Clåsz other som 1545 nämns som jordägare i Edö. Namnet hör till gruppen på -ans, som är speciellt vanlig i västra Nyland. Granlund 1965:99 f.

Namnelement

-ans, -as Bland de finlandssvenska bynamnen slutar ett trettiotal på -ans och 17 på -as: Mejlans, Snettans, Kuritans; Toras, Myras. Liknande namn har också många hemman och gårdar. Typen på -ans är vanligast i västra Nyland. En utveckling -ans > -as har i många fall ägt rum. Men många namn har säkert direkt bildats med -as. Genitivändelsen -s har kommit att bli en beteckning för bebyggelser när den fogats till husbondsnamn, tillnamn eller andra personbeteckningar och senare också till naturnamn, om platserna bebyggts. Bakom typen på -ans ligger husbonds- eller andra namn som i den bestämda grundformen slutat på -an. De västnyländska namnen har behandlats utförligt av Granlund 1965 med sidoblick även på namnskicket i Stockholm i äldre tid (tillnamn som Bergen) som kanske varit mönsterbildande. Se -s.

Källor

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Antell, Kurt, 1956: Pernå sockens historia. I. Tiden till år 1700. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Ottherby 1551

Oterböle 1552

Otterböle

Återböle 1555

Ottrans 1586

Åtrans 1598

Se även

Edö Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.