-ans, -as

Bland de finlandssvenska bynamnen slutar ett trettiotal på -ans och 17 på -as: Mejlans, Snettans, Kuritans; Toras, Myras. Liknande namn har också många hemman och gårdar. Typen på -ans är vanligast i västra Nyland. En utveckling -ans > -as har i många fall ägt rum. Men många namn har säkert direkt bildats med -as. Genitivändelsen -s har kommit att bli en beteckning för bebyggelser när den fogats till husbondsnamn, tillnamn eller andra personbeteckningar och senare också till naturnamn, om platserna bebyggts. Bakom typen på -ans ligger husbonds- eller andra namn som i den bestämda grundformen slutat på -an. De västnyländska namnen har behandlats utförligt av Granlund 1965 med sidoblick även på namnskicket i Stockholm i äldre tid (tillnamn som Bergen) som kanske varit mönsterbildande. Se -s.

Förekomster

Åland

Hammarland: Hellesby

Åboland

Finby: Gråböle Nagu: Backas , Toras Pargas: Kurkas , Pargas

Nyland

Borgå: Brasas , Dobbas , Grindas , Onas Bromarv: Pargas Degerby: Botans Esbo: Basans , Frisans , Hemtans , Kaitans , Mankans , Oitans , Snettans Helsinge: Mejlans Ingå: Gåsans , Gassans , Illans , Jutans , Knåpans , Kusans Kyrkslätt: Hullus , Jorvas , Kärrans , Knappans , Köpas , Kuritans , Rembas , Stubbans , Tillans , Värby Lappträsk: Ingermansby Liljendal: Hommansby Pernå: Ottrans , Rabbas Sibbo: Myras , Nevas Sjundeå: Gästans , Grisans , Järvans , Kalans , Krejans , Lempans , Myrans , Nackans , Pölans , Siggans , Vejans Snappertuna: Gästans , Lagmans , Langansböle Strömfors: Grisasby Tenala: Koverhar

Österbotten

Kronoby: Påras

Savolax

Jockas: Jockas

Kartan kommer att få svensk text inom kort.