Beskrivning

Dobbas är numera lagt under Storgård på Kråkö. Egendomen innehades på 1500-talet som allodialsäteri av en Arvid Dubbe. Ortnamnet är genitiv av tillnamnet. Allardt 1925:317 ff.

Namnelement

-ans, -as Bland de finlandssvenska bynamnen slutar ett trettiotal på -ans och 17 på -as: Mejlans, Snettans, Kuritans; Toras, Myras. Liknande namn har också många hemman och gårdar. Typen på -ans är vanligast i västra Nyland. En utveckling -ans > -as har i många fall ägt rum. Men många namn har säkert direkt bildats med -as. Genitivändelsen -s har kommit att bli en beteckning för bebyggelser när den fogats till husbondsnamn, tillnamn eller andra personbeteckningar och senare också till naturnamn, om platserna bebyggts. Bakom typen på -ans ligger husbonds- eller andra namn som i den bestämda grundformen slutat på -an. De västnyländska namnen har behandlats utförligt av Granlund 1965 med sidoblick även på namnskicket i Stockholm i äldre tid (tillnamn som Bergen) som kanske varit mönsterbildande. Se -s.

Källor

Allardt, Anders, 1925: Borgå sockens historia. I. Helsingfors

Äldre belägg

Dubbas 1779

Se även

Kråkö Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.