Beskrivning

Teisala innehåller säkert den bebyggelsebetecknande ändelsen -la, och namnets första del torde vara personsyftande. Belägget 1413 motiverar möjligen en sammanställning med bynamnet Taasia i Itis och Tessjö i Strömfors (Ritva Liisa Pitkänen).

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Äldre belägg

Thezala 1404 *

Taziala 1413

Thejssala 1489 *

Teysalby 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.