Äldre belägg

Swartbech 1382 *

Swartabeck 1404 *

Svartebäk 1524

Suartbeck 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.