Beskrivning

Ett finskt namn med sl. laksi ’vik’. Fl. kan tolkas på flera sätt, bl.a. har kahila ’säv’, kaha ’risställning i sjön för fiskfångst’ (Lönnrot) och kala ’fisk’ föreslagits. Samma bynamn i den nutida formen finns i Korpo och Närpes.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Äldre belägg

Kalax 1548

Caalax 1555

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.