Beskrivning

Namnet avser numera en del av Svartså by. I fsv. förekom ordet sildavik ’vik av havet där sill fångas’. Med sill avses i våra dialekter ett slag av strömming. Granlund 1956:116.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Sildwijk 1382 *

Sildhawik 1423

Sillewijk 1446 *

Sildwick 1472

Silduick 1541

Se även

Svartså Borgå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.