Beskrivning

Namnet är inte påträffat i levande tradition. Ordet torp betecknade under medeltiden ’utflyttargård’ och uppträder med denna betydelse i namn på Åland och i något enstaka fall på fastlandet (Brödtorp i Pojo, Thors 1953a:10). Betydelsen ’dagsverkstorp’ föreligger i ett stort antal yngre namn. Vad slags torp det här är fråga om kan knappast avgöras.

Namnelement

torp De åländska och nyländska bynamnen av typen Torp-, -torp(a) , sammanlagt ett dussin, har åtminstone i de medeltida bildningarna betydelsen ’utflyttargård’. En yngre innebörd ’dagsverkstorp’, som har större spridning, uppträder knappast i bynamn. Thors 1953a:10 ff., Hellberg 1987:116 ff., Valtavuo-Pfeifer 1998:180 ff.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1953a: Studier över finlandssvenska ortnamnstyper. Studier i nordisk filologi 42:2. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 339. Helsingfors.

Äldre belägg

Ols torp 1551

Torpit 1552

Torpet 1557

Se även

Brödtorp Pojo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.